Napredno podešavanje

Standardno se datoteke koje su već skenirane ne skeniraju ponovo ako nisu mijenjane da bi se postigao minimalan sistemski otisak pri korištenju rezidentne zaštite datotečnog sustava (datoteke se ponovo skeniraju neposredno nakon svake aktualizacije baze podataka virusnih potpisa). Skeniranje svih datoteka pri svakom pristupanju onemogućuje se mogućnošću Optimizirano skeniranje u prozoru naprednih postavki Rezidentna zaštita datotečnog sustava.

Rezidentna zaštita datotečnog sustava pokreće se pri pokretanju sustava da bi se omogućilo neprekinuto skeniranje. U posebnim se slučajevima (kada, primjerice, postoji sukob s nekim drugim rezidentnim skenerom) rezidentna zaštita datotečnog sustava može prekinuti isključivanjem mogućnosti Automatsko pokretanje rezidentne zaštite datotečnog sustava.

Standardno se napredna heuristika ne koristi pri izvršavanju datoteka, ali može se omogućiti odabirom mogućnosti Napredna heuristika prilikom izvršavanja datoteka. Ta mogućnost može usporiti izvršavanje nekih aplikacija zbog povećanih sistemskih zahtjeva.

 

 

Napredno podešavanje