Razine čišćenja

Rezidentna zaštita ima tri razine čišćenja.

  • Prva razina prikazuje prozor s upozorenjem i dostupnim mogućnostima za svaku pronađenu infiltraciju. Za svaku pojedinačnu infiltraciju korisnik mora odabrati akciju. Ta je razina namijenjena naprednijim korisnicima koji znaju što poduzeti sa svakom vrstom infiltracije.
  • Srednja razina automatski odabire i provodi unaprijed definiranu akciju (ovisno o vrsti infiltracije). Otkrivanje i brisanje zaražene datoteke popraćeno je informativnom porukom smještenom u donjem desnom kutu zaslona. No ako se infiltracija nalazi unutar arhive koja sadrži i čiste datoteke ili se radi o objektima za koje akcija nije unaprijed definirana, nikakva se automatska akcija ne izvršava.
  • Treća je razina “najagresivnija”: čiste se svi zaraženi objekti. Budući da na toj razini može doći do gubitka valjanih datoteka, preporučujemo da se ona koristi samo u iznimnim slučajevima.

Nod32 ea config clean Razine čišćenja

 

Razine čišćenja