Ciljevi skeniranja

Postavljanje ciljeva skeniranja omogućuje definiranje objekata (memorije, pogona, sektora, datoteka i mapa) koje želite nadzirati radi infiltracija.

Padajući izbornik Ciljevi skeniranja omogućuje odabir unaprijed definiranih ciljeva skeniranja:

Prema postavkama profila – ciljevi navedeni u odabranom profilu
Izmjenjivi mediji – svi izmjenjivi mediji
Lokalni pogoni – svi lokalni pogoni
Mrežni pogoni – svi preslikani mrežni pogoni
Bez odabira – otkazuje odabir ciljeva

Potvrdite okvire pokraj objekata koje želite skenirati.

Da biste brzo došli do cilja skeniranja ili izravno dodali željeni cilj, unesite ga u prazno polje ispod popisa mapa. To je moguće samo ako nije odabran nijedan objekt na popisu mapa.

 

Ciljevi skeniranja