Profili skeniranja

Preferirane parametre za skeniranje računala možete spremiti u profile. Prednost stvaranja profila skeniranja jest to što se oni mogu redovito koristiti za buduća skeniranja. Preporučujemo da stvorite sve profile (s različitim ciljevima i metodama skeniranja te ostalim parametrima) koje korisnik redovito koristi.

Da biste stvorili novi profil koji ćete ponovo koristiti u budućim skeniranjima, idite na Napredno podešavanje (F5) > Antivirus i antispyware > Skeniranje računala na zahtjev. Klinite gumb Profili… na desnoj strani da biste otvorili popis postojećih i mogućnost stvaranja novog profila skeniranja. Sljedeće podešavanje parametara sustava ThreatSense opisuje svaki parametar podešavanja skeniranja. Ono olakšava stvaranje profila skeniranja koji odgovara vašim potrebama.

Primjer:
pretpostavimo da želite stvoriti vlastiti profil skeniranja i djelomično vam odgovara konfiguracija dodijeljena profilu “Smart skeniranje”. No ne želite skenirati runtime arhivatore ni potencijalno nesigurne aplikacije te želite primijeniti potpuno čišćenje. U prozoru Profili konfiguracije kliknite gumb Dodaj, a zatim iz postavki za kopiranje padajućeg izbornika s profilima odaberite profil “Smart skeniranje”. Potom preostale parametre prilagodite svojim potrebama.

Nod32 ea profile new Profili skeniranja

 

Profili skeniranja