Provjera protokola POP3

Protokol POP3 najčešće je korišteni protokol putem kojeg klijentske aplikacije primaju komunikaciju e-poštom. ESET NOD32 Antivirus omogućuje zaštitu tog protokola bez obzira na korišteni klijent e-pošte.
Modul koji omogućuje tu kontrolu automatski se pokreće prilikom pokretanja operacijskog sustava i ostaje aktivan u memoriji. Provjerite je li modul uključen da bi ispravno funkcionirao – provjera protokola POP3 vrši se automatski, bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Prema standardnim se postavkama skenira sva komunikacija na portu 110, ali se prema potrebi mogu dodati i drugi komunikacijski portovi. Brojeve portova potrebno je razgraničiti zarezima.

Nod32 ea config epfw scan pop3 Provjera protokola POP3

 

Provjera protokola POP3