HTTP

Zaštita web pristupa vrši se nadgledanjem komunikacije između internetskih preglednika i udaljenih servera te je u skladu s pravilima o HTTP-u (Hypertext Transfer Protocol, protokol prijenosa hiperteksta) i HTTPS-u (šifrirana komunikacija). ESET Smart Security prema standardnim je postavkama konfiguriran za korištenje standarda većine internetskih preglednika. No mogućnosti podešavanja provjere HTTP-a mogu se djelomično izmijeniti u odjeljku Zaštita web pristupa > HTTP, HTTPS. U glavnom prozoru HTTP filtriranja potvrdite ili poništite mogućnost za provjeru HTTP-a. Možete odrediti i brojeve portova namijenjenih HTTP komunikaciji. Standardni su brojevi portova 80, 8080 i 3128. Provjera HTTPS-a može se vršiti na sljedeće načine:

Nemoj koristiti provjeru HTTPS protokola
Šifrirana se komunikacija neće provjeravati

Koristi provjeru HTTPS protokola za odabrane portove
Provjera HTTPS-a samo za portove zadane u odjeljku Portovi koje koristi protokol HTTPS

Koristi provjeru protokola HTTPS za aplikacije označene kao web preglednici koji koriste odabrane portove
Provjeravaju se samo aplikacije navedene u odjeljku preglednici, a koje koriste portove zadane u odjeljku Portovi koje koristi protokol HTTPS

 

HTTP