Detalji licence

Napomena

Obratite pažnju na ispravan unos svih podataka. Pripazite na razlikovanje velikih i malih slova u korisničkom imenu i lozinki (isključite tipku “Caps Lock”). Pripazite i na to da ne zamijenite “l” (malo slovo L) i brojku “1″.

Nod32 ea settings update username Detalji licence 

Dijaloški okvir s podacima za autorizaciju. Za redovite aktualizacije programa potrebno je valjano korisničko ime i lozinka. ESET nakon kupnje šalje podatke za autorizaciju na korisnikovu adresu e-pošte.

 

Detalji licence