HTTP Proxy – konfiguracija aktualizacije

Nod32 ea config update connection HTTP Proxy   konfiguracija aktualizacije

Taj odjeljak valja ispuniti ako je računalo povezano s internetom putem proxy servera. Postavke se preuzimaju iz programa Internet Explorer tijekom instalacije programa, ali ako se naknadno promijene (ako, na primjer, promijenite ISP-a), u ovom prozoru provjerite jesu li proxy postavke HTTP-a pravilne jer se program u suprotnome neće moći povezivati s aktualizacijskim serverima.

Koristi globalne postavke proxy servera

Ako se taj okvir potvrdi, program će koristiti podatke unesene na karticu podešavanje globalnih postavki.

Nemoj koristiti proxy server

Time se za povezivanje s internetom ne koristi proxy server.

Veza putem proxy servera

Potvrdite taj okvir ako računalo za povezivanje s internetom koristi proxy server.

Proxy server, Port

Tu unesite adresu i port proxy servera koji koristite.

Korisničko ime, lozinka

To su podaci za autorizaciju potrebni za pristup proxy serveru. Ispunite ta polja samo ako su korisničko ime i lozinka obavezni. Imajte na umu da se u ta polja ne unose vaša lozinka i korisničko ime za program ESET NOD32 Antivirus, a treba ih ispuniti samo ako znate da vam treba lozinka za pristup internetu putem proxy servera.

HTTP Proxy – konfiguracija aktualizacije