Mirror

Nod32 ea config update mirror Mirror

Stvaranje mirrora, kopije aktualizacijskih datoteka u lokalnoj mreži, praktično je jer se aktualizacijske datoteke ne moraju više puta preuzimati s proizvođačeva aktualizijskog servera te ih odatle ne mora preuzeti svaka radna stanica. One se preuzimaju centralizirano na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju svim radnim stanicama, čime se izbjegava rizik od mogućeg zagušenja mrežnog prometa.

Dijaloški okvir sadrži sljedeće mogućnosti:

Stvori aktualizacijski mirror – Taj okvir potvrdite da biste aktivirali stvaranje kopija aktualizacija putem mirror modula.

Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera - Ako se ta mogućnost omogući, datotekama za aktualizaciju moguće je jednostavno pristupiti putem HTTP-a. Da biste konfigurirali dodatne mogućnosti mirrora, kliknite Napredno podešavanje.

Mapa za mirror - Kliknite tu mogućnost da biste pregledali raspoložive i pronašli odredišnu mapu.

Korisničko ime, Lozinka - Ako se odabrana odredišna mapa nalazi na mrežnom disku s verzijama operacijskog sustava Windows NT, 2000 ili XP, korisnik čije se korisničko ime i lozinka navedu mora imati prava pisanja za odabranu mapu.

Ako se odabere mogućnost Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera, ovdje nije potrebno unijeti korisničko ime i lozinku.

Na popisu Dostupne verzije prikazane su sve trenutno podržane jezične verzije na mirror serveru koji je konfigurirao korisnik.

 

Mirror