Napredno podešavanje

Nod32 ea config update mirror advance Napredno podešavanje

Dijaloški okvir Napredno podešavanje sadrži dodatne mogućnosti za distribuiranje aktualizacijskih datoteka putem HTTP protokola i određivanje načina pristupa LAN-u. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

HTTP server:
Sadrži kopije aktualizacijskih datoteka a računala klijenta putem HTTP protokola. Da bi server pravilno funkcionirao, mapa za mirror mora biti locirana na istom serveru na kojem se koristi ERA server. Na klijentskim računalima u odjeljku Podešavanje -> Aktualizacija -> Aktualizacijski server unesite novi server u sljedećem obliku: http://server_name:2221 (pod uvjetom da je postavljen port 2221). Da biste autorizirali mapu za mirror, koristite korisničko ime i lozinku računa koji ste stvorili na windows serveru s kojeg preuzimate aktualizacije.

Port servera – Tu možete navesti broj HTTP porta za mirror server s kojega dolaze aktualizacije programa za radne stanice.
Autorizacija Prema standardnim postavkama nije obavezna autorizacija za HTTP server (vrijednost je NONE (NIŠTA)). Odaberite Basic (Osnovno) da biste koristili base64 šifriranje s osnovnom autorizacijom korisničkog imena i lozinke. Vrijednost NTLM koristi mogućnosti Microsoftova protokola za autorizaciju NTLM. Korisnička imena i lozinke za autorizaciju podudaraju se s postojećim korisnicima u sustavu s aktiviranom značajkom mirror.

Poveži se s aktualizacijskim serverom kao

Tu odaberite (korisnički) identitet koji će primijeniti modul koji stvara aktualizijske datoteke unutar lokalne mreže. Standardna je vrijednost Sistemski račun. Ako se pojavi potreba za promjenom te postavke, moguće je koristiti trenutnog korisnika ili stvoriti i odabrati određenog korisnika.
Preporučujemo vam da standardnu postavku ne mijenjate jer se time sprečavaju problemi pri promjeni identiteta trenutno prijavljenog korisnika. Tu vrijednost izmijenite samo u posebnim okolnostima.

Nakon aktualizacije prekini vezu sa serverom – Tu mogućnost odaberite da biste osigurali prekid veze za aktualizaciju tako da ne ostane aktivna. Ako se to ne omogući, veze prekida operacijski sustav.

 

Napredno podešavanje