Način aktualizacije

Program vam omogućuje predefiniranje njegova ponašanja ako postane dostupna nova nadogradnja neke programske komponente.

Nod32 ea config update mode Način aktualizacije

Aktualizacija programskih komponenti

Nadogradnjom programskih komponenti uvode se nove značajke ili se mijenjaju one koje već postoje u prethodnim verzijama. Moguće ju je izvršiti automatski bez korisničke intervencije, ali korisnik može odabrati da ga se o tome obavijesti. Nakon instalacije nadogradnje programske komponente mogao bi biti potreban restart računala.

Nemoj nikad aktualizirati programske komponente

Time se programske komponente uopće neće aktualizirati. Ta je mogućnost praktična za serverske instalacije jer se serveri obično restartaju samo radi održavanja.

Uvijek aktualiziraj programske komponente

Time će se nadogradnje programskih komponente automatski preuzimati i instalirati. Imajte na umu da će možda biti potrebno restartati računalo.

Pitaj prije preuzimanja programskih komponenti

Ako je dostupna nova nadogradnja neke programske komponente, program će prikazati dijaloški prozor i omogućiti vam da je preuzmete.

Restart nakon nadogradnje programskih komponenti

Da bi se osiguralo valjano funkcioniranje programa nakon nadogradnje programskih komponenti, sustav je potrebno restartati.

Nemoj nikad restartati računalo

Nikada nećete dobivati upit o restartu, čak ako je to i potrebno. Imajte na umu da se to ne preporučuje jer računalo do sljedećeg restarta možda neće raditi kako valja.

Ponudi restart računala ako je nužno

Nakon nadogradnje programske komponente u dijaloškom ćete prozoru dobiti upit o restartu računala.

Ako je nužno, restartaj računalo bez upozorenja

Nakon nadogradnje programske komponente računalo će se restartati (ako je potrebno).

 

Pitaj prije preuzimanja aktualizacije

Potvrdite tu mogućnost ako želite prikaz obavijesti o dostupnosti nove aktualizacije.

Pitaj ako je aktualizacijska datoteka veća od

ako je aktualizacijska datoteka veća od navedene vrijednosti, program će prikazati obavijest.

 

Način aktualizacije