Mogućnosti u ovom prozoru omogućuju vam definiranje ponašanja programa tijekom aktualizacije ili neposredno nakon nje. Da bi se aktualizacije pravilno preuzele, važno je pravilno navesti sve parametre. Ako koristite firewall, provjerite je li programu dopuštena komunikacija s internetom (odnosno komunikacija putem http-a).

Nod32 ea config update source Podešavanje aktualizacije

Odabrani profil

Aktualizacijski profil koji se trenutno koristi. Da biste stvorili novi profil, kliknite Profili…

Aktualizacijski server

Aktualizacijski server mjesto je na kojemu se pohranjuju aktualizacije. Ako koristite server tvrtke ESET, ostavite odabranu standardnu mogućnost “Odaberi automatski”. Kada koristite lokalni HTTP server, poznat i kao mirror, aktualizacijski server treba postaviti na sljedeći način: http://naziv_računala_ili_njegova_IP_adresa:2221.

Korisničko ime, lozinka

To su vaši podaci za autorizaciju.

Pristup aktualizacijskim serverima tvrtke ESET (kada je u polju Aktualizacijski server odabrana mogućnost “Odaberi automatski” ) podložan je provjeri valjanosti korisničkog imena i lozinke.
Kada koristite lokalni mirror server, provjera valjanosti ovisi o njegovoj konfiguraciji. Prema standardnim postavkama provjera valjanosti nije obavezna, tj. polja Korisničko ime i Lozinka ne ispunjavaju se.

Da bi se prikazao prozor koji sadrži napredne mogućnosti aktualizacije, kliknite gumb Napredno podešavanje.

U slučaju problema s aktualizacijom, kliknite gumb Očisti… da biste očistili mapu s privremenim datotekama aktualizacije.

Ne prikazuj obavijest o uspješnoj aktualizaciji
To isključuje obavijesti sustava u donjem desnom kutu zaslona. Korisno je odabrati tu mogućnost ako je pokrenuta aplikacija ili igra na cijelom zaslonu.

Podešavanje aktualizacije