Popis aktualizacijskih servera

Nod32 ea config update servers Popis aktualizacijskih servera

Aktualizacije za ESET NOD32 Antivirus moguće je preuzeti i sa servera koji nisu standardni serveri koje je unaprijed definirao ESET. Prikazani dijaloški okvir omogućuje vam dodavanje aktualizacijskih servera koji sadrže kopije aktualizacijskih datoteka.

Dodaj Time se dodaje novi aktualizacijski server.
Ukloni – Time se odabrani aktualizacijski server briše s popisa.

Popis aktualizacijskih servera