Veza za pristup LAN-u

Nod32 ea config update lan Veza za pristup LAN u

Radi aktualizacije s lokalnog servera koji se temelji na sustavu Windows NT za računala koja se aktualiziraju potrebna je autorizacija. Ako lokalnom sistemskom računu nije omogućen pristup mirror direktoriju servera (u kojem se pohranjuju aktualizacije), nužno je navesti račun koji program koristi za pristup lokalnom aktualizacijskom serveru.

Sistemski račun

Program će koristiti sistemski račun za autorizaciju. Autorizacija bi obično trebala funkcionirati. U slučaju problema preporučuje vam se da koristite određenog korisnika.

Trenutni korisnik

Program će za autorizaciju koristiti račun trenutno prijavljenog korisnika. U tom slučaju aktualizacije neće biti moguće kada nijedan korisnik nije prijavljen jer program neće moći uspostaviti vezu sa serverom.

Određeni korisnik

Program će za autorizaciju koristiti račun određenog korisnika. Tu metodu primijenite kada ne uspije povezivanje putem sistemskog računa. Imajte na umu da određeni korisnički račun mora imati pristup direktoriju s aktualizacijskim datotekama na lokalnom serveru. U suprotnome program neće moći uspostaviti vezu i preuzeti aktualizacije.

Nakon aktualizacije prekini vezu sa serverom

Tu mogućnost odaberite ako veza sa serverom ostaje aktivna čak i nakon preuzimanja aktualizacija.

Veza za pristup LAN-u