Instaliranje paketa Windows AIK

Ako na računalu Windows AIK nije instaliran (ili je pak oštećen ili neispravno instaliran), Čarobnjak će ponuditi mogućnost instalacije ili unosa puta do mape paketa Windows AIK.

Za ispravno funkcioniranje potrebno je instalirati verziju 936330AIK paketa Windows AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Instaliranje paketa Windows AIK