Nije moguće pronaći alate paketa Windows AIK

U nekim slučajevima instalacija paketa ESET SysRescue može završiti prerano. Najčešći su razlozi sljedeći:

1) Prijavljeni korisnik nema administratorske ovlasti. Odgovarajuća poruka o pogrešci jest:

POGREŠKA! Potrebna su administratorska prava za pokretanje aplikacije. Pokrenite aplikaciju kao korisnik s administratorskim ovlastima.

Instalaciju može izvršiti samo korisnik s administratorskim ovlastima.

2) Paket Windows AIK nije instaliran ili je prisutna starija verzija. Odgovarajuća poruka o pogrešci jest:

POGREŠKA! Nije moguće pronaći alate paketa Windows AIK

Potrebno je instalirati verziju 936330AIK paketa Windows AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

3) Windows AIK ne podržava operacijski sustav (npr. Windows 2000). U tom slučaju instalaciju paketa Windows AIK nije uopće moguće pokrenuti.

Nije moguće pronaći alate paketa Windows AIK