Odabir cilja

Osim spremanja na CD/DVD/USB, možete odabrati i spremanje paketa ESET SysRescue u ISO datoteku. Tu ISO sliku kasnije možete snimiti na CD/DVD ili je koristiti, primjerice, u virtualnim okruženjima kao što su VmVare ili Virtualbox.
Ako odaberete USB kao ciljani medij, pokretanje možda neće funkcionirati na određenim računalima. Neke BIOS verzije mogle bi prijaviti poteškoće s BIOS-om – komunikaciju s upraviteljem pokretanja (npr. na sustavu Windows Vista) i izlaz iz pokretanja sa sljedećom porukom o pogrešci:

file : \boot\bcd
status : 0xc000000e
info : an error occurred while attemping to read the boot configuration data
(datoteka: \boot\bcd / status: 0xc000000e / opis: došlo je do pogreške prilikom pokušaja čitanja podataka o konfiguraciji pokretanja)

Ako se pojavi ta poruka, preporučuje se odabir CD-a umjesto USB medija.

 

Odabir cilja