Stvaranje paketa WinPE

Prozor s napretkom kompilacije prikazuje pojedinačne korake stvaranja CD-a za ESET SysRescue.

 

Stvaranje paketa WinPE