Karantena

Nod32 ea config quarantine Karantena

Karantena je mjesto za pohranu zaraženih ili sumnjivih datoteka u bezopasnom obliku. Da bi se izbjegla zaraza, modul rezidentne zaštite prema standardnim postavkama stavlja u Karantenu sve novostvorene sumnjive datoteke.

Ponovo skeniraj datoteke u karanteni nakon svake aktualizacije

Svi objekti u karanteni skenirat će se nakon svake aktualizacije baze podataka virusnih potpisa.

Karantena