Datoteka

Taj dijaloški prozor omogućuje slanje datoteka na analizu u ESET. Ako na računalu pronađete datoteku koja se ponaša sumnjivo, možete je poslati na analizu u laboratorij za viruse tvrtke ESET. Ako se pokaže da je datoteka ustvari zlonamjeran program, njezino će se otkrivanje dodati u neku od sljedećih aktualizacija.

Tu je datoteku moguće poslati i e-poštom. Ako preferirate tu mogućnost, šifrirajte datoteke pomoću programa WinRAR ili WinZIP, zaštitite arhivu lozinkom “infected” i pošaljite je na adresu samples@ESET.com. Ne zaboravite dodati smislen naslov u polje predmeta i priložiti što je moguće više informacija o datoteci (npr. web stranice s kojih ste je preuzeli).

Napomena

Prije slanja datoteke u ESET provjerite ispunjava li koji od sljedećih kriterija:

 

1. datoteka uopće nije prepoznata,

 

2. datoteka je netočno prepoznata kao prijetnja.

 

Ako za analizu ne budu potrebne dodatne informacije, nećete dobiti odgovor.

Nod32 ea charon file Datoteka

Datoteka – naziv datoteke koju namjeravate poslati.
Komentar – kratak opis datoteke i njezine aktivnosti.
Adresa e-pošte za kontakt – adresa e-pošte za kontakt šalje se sa sumnjivim datotekama u ESET, a moguće ju je koristiti za uspostavljanje kontakta s vama ako za analizu budu potrebne dodatne informacije. Unos adrese e-pošte za kontakt nije obavezan. ESET vam neće slati odgovor ako ne budu potrebne dodatne informacije jer naši serveri svaki dan dobivaju tisuće datoteka pa je nemoguće odgovoriti na sve podneske.

Datoteka