Filtriranje protokola

Napomena

Počevši sa servisnim paketom Windows Vista Service Pack 1 i sustavom Windows Server 2008 za provjeru mrežne komunikacije koristi se nova arhitektura Windows Filtering Platform (WFP). Budući da tehnologija WFP koristi posebne tehnike nadzora, nije raspoloživ odjeljak Filtriranje protokola.

Ta kartica obuhvaća mogućnosti podešavanja antivirusne zaštite za aplikacijske protokole POP3 (koje koriste klijente e-pošte za dohvaćanje e-pošte s udaljenih servera) i HTTP (koji se koristi za pregledavanje weba). Te protokole kontrolira sustav za skeniranje ThreatSense, koji besprijekorno integrira sve napredne tehnike traženja zlonamjernog softvera. Ta kontrola funkcionira automatski neovisno o web pregledniku ili klijentu e-pošte koji se koriste. Više informacija o šifriranoj (SSL) komunikaciji potražite u odjeljku Filtriranje protokola > SSL.

Nod32 ea config epfw scan main page Filtriranje protokola

Uključi filtriranje sadržaja aplikacijskih protokola

Ako se ta mogućnost uključi, antivirusni skener provjeravat će sav promet putem protokola HTTP i POP3.

 

Nadzor svih komunikacija osiguran je usmjeravanjem prometa na interni proxy server, gdje se skeniranjem traže prijetnje. Usmjeravanje je moguće uključiti za sljedeće elemente:

  • HTTP i POP3 portovi – time se usmjeravanje prometa na interni proxy server ograničava samo na HTTP i POP3 portove
  • Aplikacije označene kao web preglednici i klijenti e-pošte - Time se usmjeravanje prometa na proxy server ograničava samo na aplikacije koje su označene kao web preglednici i klijenti e-pošte.
  • Portovi i aplikacije označeni kao web preglednici i klijenti e-pošte – time se preusmjeravanje prometa na interni proxy server omogućuje za sav promet na HTTP i POP3 portovima te za sve komunikacije aplikacija označenih kao web preglednici i klijenti e-pošte

 

Filtriranje protokola