SSL

 

Nod32 ea config epfw ssl SSL

 

 

Konfiguracija protokola sadržanih u SSL protokolu

Uvijek skeniraj SSL protokol
Odaberite tu mogućnost da biste skenirali sve komunikacije koje koriste certifikat naveden na popisu pouzdanih certifikata. Komunikacije koje koriste certifikate navedene na popisu izuzetih certifikata neće se provjeravati.

Upit o neposjećenim web stranicama (moguće postavljanje izuzetaka)
Ako unesete nove web stranice zaštićene SSL-om (s nepoznatim certifikatom), prije dopuštenja da posjetite te web stranice postavit će se upit

Ne skeniraj SSL protokol
Ako odaberete tu mogućnost, ESET NOD32 Antivirus neće skenirati komunikacije putem SSL-a

 

Primijeni stvorene iznimke na temelju certifikata
aktivira upotrebu izuzetaka navedenih u izuzetim i pouzdanim certifikatima za skeniranje SSL komunikacije. Ta je mogućnost raspoloživa ako odaberete Filtriranje protokola > SSL > Uvijek skeniraj SSL protokol.

Blokiraj šifriranu komunikaciju koja koristi zastarjeli protokol SSL v2
Automatski će se blokirati komunikacija koja koristi stariju verziju SSL protokola

 

SSL