Certifikati

Nod32 ea config epfw ssl cert set Certifikati

Root certifikat

Dodaj vjerodostojni root certifikat poznatim preglednicima
Da bi SSL komunikacija pravilno funkcionirala u preglednicima/klijentima e-pošte, morate na popis poznatih vjerodostojnih root certifikata (izdavača) dodati vjerodostojni root certifikat za ESET, spol s r.o. Odaberite tu mogućnost da biste ESET-ov vjerodostojni root certifikat automatski pridodali poznatim preglednicima (npr. Opera, Firefox). Taj se certifikat automatski pridodaje preglednicima koji koriste pohranu sistemskih certifikata (npr. Internet Explorer). Da biste certifikat primijenili na preglednike koji nisu podržani, kliknite Pregled certifikata > Detalji > Kopiraj u datoteku…, a zatim ga ručno uvezite u preglednik.

 

Ako certifikat nije moguće provjeriti pomoću spremišta ovlaštenih povjerljivih korijenskih certifikata

Upit o valjanosti certifikata
Postavlja korisniku upit da odabere akciju

Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat
Prekida vezu sa web stranicama koje koristi certifikat ako je on nevaljan ili oštećen

Upit o valjanosti certifikata
Postavlja korisniku upit da odabere akciju

Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat
Prekida vezu s web stranicama koje koristi taj certifikat

 

 

Certifikati