Izuzeti certifikati

Nod32 ea config epfw ssl exclude Izuzeti certifikati

Odjeljak Izuzeti certifikati sadrži certifikate koji se smatraju sigurnima. Program neće provjeravati sadržaj šifriranih komunikacija koje koriste certifikate na tom popisu. Preporučujemo da instalirate samo web certifikate koji su zajamčeno sigurni i za koje nije potrebno filtriranje sadržaja.

Da biste s popisa izbrisali odabrane stavke, kliknite gumb Ukloni.
Kliknite Prikaži da biste prikazali informacije o odabranom certifikatu.

 

Izuzeti certifikati