Pouzdani certifikati

Nod32 ea config epfw ssl trusted Pouzdani certifikati

Odjeljak Vjerodostojni certifikati navodi sve nepouzdane certifikate koje je korisnik ponovo klasificirao kao pouzdane. ESET NOD32 Antivirus provjeravat će sadržaj šifriranih komunikacija koje koriste certifikate na tom popisu.

Da biste s popisa izbrisali odabrane stavke, kliknite gumb Ukloni.

Kliknite Prikaži da biste prikazali informacije o odabranom certifikatu.

 

Pouzdani certifikati