Mogućnosti

Nod32 ea config method Mogućnosti

Odjeljak Mogućnosti omogućuje vam definiranje mogućnosti skeniranja koje će se primjenjivati i vrsta aplikacija koje želite otkriti.

Potpisi

Pomoću potpisa je moguće točno i pouzdano otkriti i prepoznati viruse. Zahvaljujući sustavu automatske aktualizacije, novi su potpisi dostupni za nekoliko sati. Mana im je što se pomoću njih otkrivaju samo poznati virusi (ili njihove malo izmijenjene verzije).

Heuristika

Heuristika je algoritam pomoću kojega se analizira (zlonamjerna) aktivnost programa. Glavna je njezina prednost mogućnost prepoznavanja zlonamjernog softvera koji prije nije postojao ili koji prethodna baza podataka virusnih potpisa nije poznavala. Mana joj je (vrlo mala) mogućnost lažnih uzbuna.

Napredna heuristika

Napredna se heuristika sastoji od jedinstvenog heurističkog algoritma razvijenog u tvrtki ESET, koji je optimiziran za prepoznavanje računalnih crva i trojanskih konja, a napisan je u programskim jezicima visoke razine. Zahvaljujući naprednoj heuristici, mogućnosti otkrivanja u sklopu programa znatno su bolje.

Adware/Spyware/Riskware

Ta kategorija obuhvaća softver koji prikuplja različite podatke o korisnicima bez njihova informiranog pristanka te softver koji prikazuje oglasni materijal.

Potencijalno nesigurne aplikacije

Potencijalno nesigurne aplikacije naziv je koji se koristi za komercijalan, legitiman softver. Ta klasa obuhvaća programe kao što su alati za daljinski pristup, aplikacije za probijanje lozinki i zapisnike tipkanja (programe koji zapisuju svaki korisnikov pritisak tipke). Ta je mogućnost prema standardnim postavkama onemogućena.

Potencijalno nepoželjne aplikacije

Potencijalno nepoželjne aplikacije nisu nužno zlonamjerne, ali na neki način mogu utjecati na performanse računala. Za instalaciju takvih aplikacija obično je potreban pristanak. Ako postoje na računalu, sustav se ponaša drukčije (u usporedbi sa stanjem prije njihove instalacije). Najznačajnije su promjene:

  • otvaranje novih prozora koje prije niste viđali,

  • aktiviranje i pokretanje skrivenih procesa,

  • povećana iskorištenost sistemskih resursa,

  • promjene rezultata pretraživanja te

  • komunikacija aplikacija s udaljenim serverima.

Mogućnosti