Rezidentna zaštita datotečnog sustava

Nod32 ea config amon Rezidentna zaštita datotečnog sustava

Uključi rezidentnu zaštitu datotečnog sustava

Time se omogućuje odnosno onemogućuje rezidentna zaštita datotečnog sustava.

Podešavanje parametara sustava ThreatSense

Mogućnosti naprednog postavljanja, npr. datotečni nastavci koje želite kontrolirati, metode otkrivanja koje se koriste, itd. Kliknite Podešavanje… da biste otvorili prozor s naprednim mogućnostima skeniranja.

Mediji za skeniranje

U tom odjeljku možete navesti medij koji želite skenirati:

Lokalni pogoni

Time se omogućuje kontrola svih lokalnih tvrdih diskova.

Izmjenjivi medij

Potvrdite okvir da biste omogućili provjeru izmjenjivih medija

Mrežni pogoni

Time se skeniraju svi prijavljeni mrežni pogoni.

Izvrši skeniranje pri

U tom odjeljku moguće je definirati radnje koje će pokrenuti skeniranje:

Otvaranju datoteke

Time se omogućuje ili onemogućuje skeniranje otvorenih datoteka.

Stvaranju datoteke

Time se omogućuje ili onemogućuje pregled novostvorenih ili preinačenih datoteka.

Pokretanju datoteke

Time se omogućuje ili onemogućuje skeniranje pokrenutih datoteka.

Pristupu disketi

Time se omogućuje ili onemogućuje skeniranje pokrenuto pristupom disketi.

Isključivanju računala

Time se omogućuje ili onemogućuje provjera tijekom isključivanja računala.

 

Automatsko pokretanje rezidentne zaštite datotečnog sustava

Preporučujemo da tu mogućnost ostavite uključenom tako da se zaštita u stvarnom vremenu pokrene prilikom pokretanja sustava.

Rezidentna zaštita datotečnog sustava