Skeniranje računala na zahtjev

Nod32 ea config scan Skeniranje računala na zahtjev

Ovaj odjeljak nudi mogućnosti za odabir parametara skeniranja.

Odabrani profil

Određeni skup parametara koje koristi skeniranje na zahtjev. Da biste stvorili novi, kliknite gumb Profili….

Podešavanje parametara sustava ThreatSense

U tom odjeljku nalaze se mogućnosti naprednog podešavanja, kao što su datotečne ekstenzije koje želite provjeravati, korištene metode otkrivanja itd. Kliknite Postavljanje… da biste otvorili prozor s naprednim mogućnostima skeniranja.

Ciljevi skeniranja
Kliknite Podešavanje… da biste otvorili dijaloški prozor u kojem možete odrediti mape i datoteke koje želite skenirati.

 

Skeniranje računala na zahtjev