Zaštita dokumenata

Nod32 ea config dmon Zaštita dokumenata

Uključi zaštitu dokumenata
Uključuje/isključuje zaštitu dokumenata. Značajka zaštite dokumenata skenira dokumente sustava Microsoft Office prije otvaranja, kao i datoteke koje automatski preuzima preglednik Internet Explorer, kao što su Microsoft ActiveX elementi.

Značajku aktiviraju aplikacije koje koriste Microsoft Antivirus API (npr. sustav Microsoft Office 2000 i novije verzije, ili preglednik Microsoft Internet Explorer 5.0 i novije verzije).

 

Zaštita dokumenata