POP3

U ovom odjeljku možete konfigurirati provjeru e-pošte kojoj pristupate putem protokola POP3 i POP3S.

Nod32 ea config epfw scan pop3 POP3

Uključi provjeru e-pošte

ako je uključena ta mogućnost, u cjelokupnom se prometu putem protokola POP3 nadzire zlonamjeran softver

Portovi koje koristi POP3 protokol

to je popis portova koje koristi protokol POP3 (110 prema standardnim postavkama)

 

ESET NOD32 Antivirus podržava i provjeru protokola POP3S. Ta vrsta komunikacije koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET NOD32 Antivirus provjerava komunikacije pomoću metoda šifriranja SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Filtarski način rada za POP3S

Ne provjeravaj POP3S
šifrirana se komunikacija neće provjeravati

Koristi provjeru protokola POP3S za odabrane portove
potvrdite taj okvir da biste omogućili provjeru protokola POP3S samo za portove zadane u odjeljku Portovi koje koristi POP3S protokol

Koristi provjeru protokola POP3S za aplikacije označene kao klijenti e-pošte koji koriste odabrane portove
program će provjeriti samo aplikacije navedene u odjeljku klijenti e-pošte, a koje koriste portove navedene u odjeljku Portovi koje koristi protokol POP3S

Portovi koje koristi protokol POP3S
to je popis POP3S portova za provjeru (995 prema standardnim postavkama)

 

POP3