Zaštita e-pošte

Nod32 ea config emon scan Zaštita e pošte

Modul za zaštitu e-pošte podržava sljedeće klijente e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail i Mozilla Thunderbird. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost kontrole putem dodataka to da je ona neovisna od protokola koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa.

E-pošta za skeniranje

Primljene poruke e-pošte

Uključivanje i isključivanje provjere primljenih poruka

Poslane poruke e-pošte

Uključivanje i isključivanje provjere poslanih poruka

Pročitane poruke e-pošte

Uključivanje i isključivanje provjere pročitanih poruka

Akcija koju treba poduzeti na određenoj vrsti pošte

Skeniraj tijelo obične tekstualne poruke e-pošte

Uključivanje i isključivanje skeniranja običnih tekstualnih poruka

Skeniraj tijelo .rtf poruke e-pošte

Uključivanje i isključivanje skeniranja tijela poruka e-pošte u obliku obogaćenog teksta (Rich Text Format)

Pretvori tijelo poruke e-pošte u običan tekst

Uključivanje i isključivanje pretvorbe tijela poruka e-pošte u tekstualni oblik

Ponovo skeniraj nakon aktualizacije

Uključivanje i isključivanje ponovnog skeniranja nakon aktualizacije baze podataka virusnih potpisa

Prihvati rezultate skeniranja iz ostalih modula

Ako se potvrdi taj okvir, modul za zaštitu e-pošte prihvaća rezultate skeniranja iz ostalih zaštitnih modula

Zaštita e-pošte