Akcije

Nod32 ea config emon outlook Akcije

Postavke dodatka Microsoft Outlook omogućuju vam određivanje akcije koju treba poduzeti ako se u e-pošti pronađe virus. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

Bez akcije

S tom mogućnošću program će prepoznavati zaražene privitke, ali na e-pošti neće poduzimati nikakve akcije.

Izbriši poruku e-pošte

Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.

Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama

Zaražene će se poruke e-pošte automatski premještati u mapu Izbrisane stavke.

Premjesti poruku e-pošte u mapu

Zaražene će se poruke e-pošte premještati u navedenu mapu.

Akcije