HTTP filtar

Ta kartica omogućuje konfiguriranje mogućnosti provjere komunikacije putem HTTP-ova.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP filtar

Uključi provjeru HTTP-a

Ako se uključi ta postavka, sav promet putem HTTP-a skenira se za zlonamjerni softver.

Portovi koje koristi protokol HTTP

Popis HTTP portova za provjeru. Prema standardnim su postavkama podešeni portovi 80, 8080 i 3128.

 

ESET NOD32 Antivirus podržava i provjeru protokola HTTPS. Ta vrsta komunikacije koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET NOD32 Antivirus provjerava komunikacije pomoću metoda šifriranja SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Način filtriranja HTTPS-a

Nemoj koristiti provjeru HTTPS protokola
šifrirana se komunikacija ne provjerava

Koristi provjeru HTTPS protokola za odabrane portove
potvrdite taj okvir da biste omogućili provjeru HTTPS-a samo za portove definirane u odjeljku Portovi koje koristi protokol HTTPS

Koristi provjeru protokola HTTPS za aplikacije označene kao web preglednici koji koriste odabrane portove
program će provjeravati samo aplikacije navedene u odjeljku preglednici, a koje koriste portove zadane u odjeljku Portovi koje koristi protokol HTTPS

Portovi koje koristi protokol HTTPS
popis HTTPS portova za provjeru. Prema standardnim postavkama postavljen je port 443.

 

HTTP filtar