Upravljanje HTTP adresama

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Upravljanje HTTP adresama

 

Upravljanje HTTP adresama

U ovom odjeljku možete definirati popis adresa koje će biti blokirane, dopuštene ili izuzete od skeniranja. Ta tri popisa dostupna su prema standardnim postavkama u padajućem izborniku Popisi.

Kliknite Popisi da biste stvorili prilagođene popise HTTP-a.

 

Dopusti pristup samo HTTP adresama s popisa dopuštenih adresa
Odaberete li tu mogućnost, automatski će se blokirati sve adrese koje nisu obuhvaćene popisom dopuštenih adresa.

Aktivan popis

Odaberite tu mogućnost da biste primijenili trenutni popis (tako da adrese koje sadrži blokirate, dopustite ili izuzmete od skeniranja – ovisno o vrsti popisa).

Obavijest prilikom primjene adresa s popisa

Ako uključite tu mogućnost, a korisnik posjeti web stranicu navedenu na aktivnom popisu, prikazat će se prozor s obavijestima.

 

Dodaj…/Iz datoteke

Omogućuje da na popis dodajete adrese – ili ručno (Dodaj) ili iz jednostavne tekstualne datoteke (Iz datoteke). Mogućnost Iz datoteke omogućuje dodavanje više adresa e-pošte koje se spremaju u tekstualnu datoteku.

 

Uredi

Omogućuje ručno uređivanje adresa – npr. dodavanjem maske (“*” i “?”).

 

Ukloni/Ukloni sve

Kliknite Ukloni da biste s popisa izbrisali odabrane adrese. Odaberite Ukloni sve da biste izbrisali sve adrese.

 

Izvezi…

Ta mogućnost služi za spremanje datoteka s trenutnog popisa u jednostavnu tekstualnu datoteku.

 

U svim se popisima mogu koristiti posebni simboli * (zvjezdica) i ? (upitnik). Zvjezdica zamjenjuje bilo koji niz znakova, a upitnik zamjenjuje bilo koji pojedini znak. Osobitu pozornost treba obratiti prilikom određivanja izuzetih adresa jer bi popis trebao sadržavati samo pouzdane i sigurne adrese. Treba obratiti pozornost i na to da se simboli * i ? pravilno koriste na popisu.

Upravljanje HTTP adresama