Automatska provjera pokretačke datoteke

Nod32 ea startup app Automatska provjera pokretačke datoteke

Provjera datoteka koje se automatski pokreću prilikom pokretanja sustava. Moguća je primjena sljedećih mogućnosti:

Razina provjere

odaberite razinu/vrstu datoteka za provjeru

 • Datoteke pokrenute prije prijave korisnika – program će uzeti u obzir datoteke pokrenute prije prijave korisnika.

 • Datoteke pokrenute nakon prijave korisnika – program će uzeti u obzir datoteke pokrenute nakon prijave korisnika.

 • Samo najčešće korištene datoteke – program će skenirati najčešće korištene datoteke.

 • Često korištene datoteke – datoteke koje se redovito koriste.

 • Uobičajeno korištene datoteke – bit će izvršeno samo skeniranje datoteka koje uobičajeno koristite.

 • Rijetko korištene datoteke – zadatak će se izvršiti samo na rijetko korištenim datotekama.

 • Sve registrirane datoteke – bit će provjerene sve pokretačke datoteke.

Prioritet provjere

razina prioriteta zadatka

 • Uobičajena – opterećenje sustava bit će uobičajeno.

 • Niža – zadatak će malo utjecati na performanse sustava.

 • Najniža – utjecaj na performanse sustava bit će sveden na najmanju moguću mjeru.

 • Dok miruje – zadatak će se izvršiti samo ako je sustav neaktivan.

Automatska provjera pokretačke datoteke