Karantena

Karantena je mjesto za pohranu zaraženih ili sumnjivih datoteka u bezopasnom obliku. Interni modul za zaštitu prema standardnim postavkama stavlja u karantenu sve novostvorene i izmijenjene sumnjive datoteke, ali u karantenu možete staviti svaku datoteku koju želite. Datoteke u karanteni kasnije možete vratiti na njihovo izvorno mjesto ili na bilo koje mjesto koje odaberete. Desnom tipkom miša kliknite bilo koji objekt u prozoru Karantena da biste na datotekama izvršili sljedeće akcije: dodavanje, vraćanje, vraćanje na novo mjesto, vraćanje i izuzimanje od otkrivanja, uklanjanje ili slanje na analizu laboratorijima tvrtke ESET.

Nod32 ea page quarantine Karantena

Karantena