Antivirusna i antispyware zaštita

U ovom se prozoru prikazuje pregled svih zaštitnih modula. Da biste privremeno isključili pojedinačne module, kliknite Isključi ispod željenog modula. Imajte na umu da to može umanjiti zaštitu vašeg računala. Da biste pristupili detaljnim postavkama za svaki modul, kliknite Konfiguriraj…

Kliknite Uređivanje izuzetaka… da biste otvorili prozor za postavljanje izuzetaka, koji omogućuje izuzimanje datoteka i mapa od skeniranja putem rezidentne zaštite datotečnog sustava.

Nod32 ea page settings antivirus Podešavanje antivirusne i antispyware zaštite

Privremeno isključivanje antivirusne i antispyware zaštite

Isključuje sve module za antivirusnu i antispyware zaštitu

Konfiguriranje skeniranja računala…

Kliknite da biste prilagodili parametre skenera na zahtjev (ručno pokretanje skeniranja).

Napredno podešavanje antivirusne i antispyware zaštite…

Napredne mogućnosti antivirusne zaštite

Podešavanje antivirusne i antispyware zaštite