Pokretanje aplikacije

Nod32 ea exec app Pokretanje aplikacije

Ta kartica zakazuje izvršenje vanjske aplikacije.

Izvršna datoteka naziv izvršne datoteke
Radna mapa radni direktorij aplikacije
Parametri parametri naredbenog retka za aplikaciju (nije obavezno)

Pokretanje aplikacije