Slanje sumnjivih datoteka

Taj dijaloški prozor omogućuje slanje datoteka na analizu u tvrtku ESET.

Nod32 ea quarantine charon Slanje sumnjivih datoteka

Komentar – kratak opis datoteke i njene aktivnosti.
Adresa e-pošte za kontakt – adresa e-pošte za kontakt šalje se zajedno sa sumnjivim datotekama tvrtki ESET, čiji vam se zaposlenici putem te adrese mogu obratiti radi dodatnih informacija za analizu. Unos adrese e-pošte za kontakt nije obavezan. ESET vam neće slati odgovor ako ne budu potrebne dodatne informacije jer naši serveri svaki dan dobivaju tisuće datoteka pa je nemoguće odgovoriti na sve podneske.

Slanje sumnjivih datoteka