Aktualizacije operacijskog sustava

U prozoru o aktualizacijama sustava prikazan je popis raspoloživih aktualizacija koje su spremne za preuzimanje i instalaciju. Razina prioriteta aktualizacije prikazana je pokraj naziva aktualizacije.

Kliknite Pokreni aktualizaciju sustava da biste pokrenuli preuzimanje i instalaciju aktualizacija operacijskog sustava.

 

Aktualizacije operacijskog sustava