Informacije o aktualizaciji

Informacije o aktualizacijama sustava Windows. Naziv i broj aktualizacije prikazuju se pri vrhu prozora zajedno s prioritetom i opisom poteškoće koju aktualizacija otklanja.

 

Informacije o aktualizaciji