Integracija s klijentima e-pošte

Nod32 ea config mailplugins Integracija s klijentima e pošte

Program ESET NOD32 Antivirus u sklopu svojih sigurnosnih mjera provjerava komunikaciju putem e-pošte. Zbog toga se mora integrirati s vašim klijentom e-pošte da bi mogao premještati zaražene poruke u odgovarajuće mape u sklopu klijenta e-pošte. Nakon integracije mogućnosti programa dostupne su u vašem programu za e-poštu. U trenutnoj su verziji podržani sljedeći programi: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail i Mozilla Thunderbird.

Da biste osigurali integraciju programa ESET NOD32 Antivirus s klijentom e-pošte, potvrdite odgovarajuće okvire na zaslonu za podešavanje integracije.

Odaberite mogućnost Isključi provjeru pri promjeni sadržaja mape dolazne pošte ako primijetite da sustav funkcionira sporije kada se služite svojim klijentom e-pošte. To se može dogoditi preuzimate li poruku e-pošte sa servera Kerio Outlook Connector Store.

 

Integracija s klijentima e-pošte