Alatna traka za MS Outlook

Modul za Microsot Outlook funkcionira kao dodatak. Nakon instalacije programa ESET NOD32 Antivirus programu Microsoft Outlook dodaje se ta alatna traka s mogućnostima modula.

Nod32 ea outlook toolbar Alatna traka za MS Outlook

ESET NOD32 Antivirus

Kliknite ikonu da biste otvorili glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus.

 

Ponovo skeniraj poruke
Skeniranje e-pošte na zahtjev. Možete odrediti koje poruke želite skenirati. Sva skenirana e-pošta može se skenirati ponovo. Dodatne informacije potražite u dijalogu Ponovo skeniraj poruke.

 

Podešavanje skenera
Prikazuje mogućnosti podešavanja zaštite e-pošte.

Korisničko sučelje

Zaključaj alatnu traku
Zaključava trenutni položaj alatne trake. Položaj će biti zadržan pri svakom pokretanju programa.

 

Alatna traka za MS Outlook