Alatna traka za Outlook Express i Windows Mail

Antispam modul za Outlook Express i Windows Mail funkcionira kao dodatni modul. Nakon instaliranja programa ESET NOD32 Antivirus u program Outlook Express ili Windows Mail dodaje se alatna traka koja sadrži mogućnosti antispam modula:

Nod32 ea oe toolbar Alatna traka za Outlook Express i Windows Mail

ESET NOD32 Antivirus
Klikom na tu ikonu otvara se ESET NOD32 Antivirus.

Provjeri e-poštu
Omogućuje ručno pokretanje provjere e-pošte. Možete odrediti koje poruke želite skenirati te ponovo pokrenuti skeniranje primljene e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zaštita e-pošte

Podešavanje antivirusa

Prikazuje mogućnosti podešavanja zaštite klijenata e pošte

Korisničko sučelje

Prilagodba izgleda
Izgled alatne trake može se promijeniti za vaš klijent e-pošte. Poništite mogućnost prilagodbe izgleda neovisno o parametrima programa e-pošte.

Prikaži tekst
Prikazuje opise ikona.

Tekst udesno
Opisi mogućnosti pomiču se s dna na desnu stranu ikona.

Velike ikone
Prikazuje velike ikone za mogućnosti izbornika.

 

Alatna traka za Outlook Express i Windows Mail