Alatna traka za Thunderbird

Modul funkcionira kao dodatak za program Mozilla Thunderbird. Nakon instalacije programa ESET NOD32 Antivirus u programu Thunderbird prikazuje se alatna traka.

Nod32 ea tb toolbar Alatna traka za Thunderbird

ESET NOD32 Antivirus
Dvokliknite ikonu ESET da biste otvorili glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus.

Ponovo skeniraj poruke
Skeniranje e-pošte na zahtjev. Možete odrediti koje će se poruke ponovo skenirati ili možete ponovo skenirati svu e-poštu. Dodatne informacije potražite u dijalogu Ponovo skeniraj poruke.

Podešavanje skenera
Prikazuje mogućnosti podešavanja zaštite e-pošte.

Korisničko sučelje

Prikaži ikone
Prikazuje ikone alatne trake koje predstavljaju programske mogućnosti.

Prikaži tekst
Prikazuje opise s ikonama alatne trake.

Male ikone
Prikazuje male ikone za mogućnosti alatne trake.

Tekst zdesna
Uključuje i isključuje tekst s desne strane ikona alatne trake.

 

Alatna traka za Thunderbird