Sigurni način rada

Nod32 ea safemode Sigurni način rada

Ako se grafičko sučelje programa ESET NOD32 Antivirus pokrene u sigurnom načinu rada, prikazat će se dijaloški prozor s napomenom da će se aplikacija pokrenuti u sigurnom načinu rada. Budući da su u sigurnom načinu rada funkcije svih programa ograničene, otvaranje grafičkog sučelja programa ESET NOD32 Antivirus kao u standardnom načinu rada neće biti moguće.
Prikazani će vam prozor ponuditi mogućnost skeniranja računala. Ako želite provjeriti postojanje zlonamjernog koda na računalu, odaberite Da.
Time ćete u zasebnom prozoru pokrenuti skeniranje s istim parametrima kakve sadrži standardni profil za skeniranje računala nakon instalacije programa ESET NOD32 Antivirus.
Odaberite Ne da biste zatvorili dijaloški prozor; ESET NOD32 Antivirus tada neće izvršiti nikakvu akciju.

 

Sigurni način rada