Usporedi

Značajka Usporedi korisniku omogućuje usporedbu dva postojeća dnevnika. Rezultat te značajke jest skup stavki koje nisu zajedničke tim dnevnicima. To je prikladno za praćenje promjena u sustavu – primjerice, moguće je otkriti aktivnost zlonamjernog koda.
 
Nakon pokretanja aplikacija stvara novi dnevnik koji se prikazuje u novom prozoru. Idite na Datoteka -> Spremi dnevnik da biste dnevnik spremili u datoteku. Datoteke dnevnika kasnije možete otvoriti i pregledati. Da biste otvorili postojeći dnevnik, koristite izbornik Datoteka -> Otvori dnevnik. U glavnom programskom prozoru ESET SysInspector odjednom prikazuje samo jedan dnevnik.

Napomena

Ako uspoređujete dvije datoteke dnevnika, odaberite Datoteka -> Spremi dnevnik i spremite kao ZIP datoteku – spremaju se obje datoteke. Ako kasnije otvorite takvu datoteku, obuhvaćeni se dnevnici automatski uspoređuju.

Princip usporedbe dva dnevnika jest usporedba trenutno aktivnog dnevnika s dnevnikom spremljenim u datoteku. Da biste usporedili dnevnike, koristite mogućnost Datoteka -> Usporedi dnevnik i odaberite Odaberi datoteku. Odabrani dnevnik usporedit će se s aktivnim dnevnikom u glavnim programskim prozorima. Rezultat, takozvani usporedni dnevnik, sadržavat će samo razlike između ta dva dnevnika.

Pokraj prikazanih stavki SysInspector prikazuje simbole kojima se identificiraju razlike između uspoređenih dnevnika.
Stavke označene simbolom Nod32 sinsp comp icons removed Usporedi nalaze se samo u aktivnom dnevniku i nisu bile prisutne u otvorenom usporednom dnevniku. S druge strane, stavke označene simbolom Nod32 sinsp comp icons added Usporedi bile su prisutne samo u otvorenom dnevniku te se ne nalaze u aktivnom dnevniku.

Opis svih simbola koji se mogu prikazati pokraj stavki:

Nod32 sinsp comp icons added Usporedi nova vrijednost, ne postoji u prethodnom dnevniku
Nod32 sinsp comp icons added in branch Usporedi odjeljak stablaste strukture sadrži nove vrijednosti
Nod32 sinsp comp icons removed Usporedi uklonjena vrijednost, postoji samo u prethodnom dnevniku
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Usporedi odjeljak stablaste strukture sadrži uklonjene vrijednosti
Nod32 sinsp comp icons replaced Usporedi vrijednost/datoteka je izmijenjena
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Usporedi odjeljak stablaste strukture sadrži izmijenjene vrijednosti/datoteke
Nod32 sinsp comp icons got lower Usporedi razina rizika je smanjena / bila je veća u prethodnom dnevniku
Nod32 sinsp comp icons got higher Usporedi razina rizika je uvećana  / bila je manja u prethodnom dnevniku

Odjeljak pojašnjenja prikazan u donjem lijevom kutu opisuje sve simbole te prikazuje nazive dnevnika koji se uspoređuju.

Nod32 sinsp comp bar Usporedi

Svaki usporedni dnevnik možete spremiti u datoteku i otvoriti ga kasnije.

Primjer:

Generirajte i spremite dnevnik s originalnim podacima o sustavu u datoteku čiji je naziv prethodni.xml. Nakon izvršenih promjena u sustavu otvorite SysInspector i generirajte novi dnevnik. Spremite ga u datoteku koja se zove trenutni.xml.
Da biste pratili promjene između ta dva dnevnika, idite na Datoteka -> Usporedi dnevnik. Program će stvoriti usporedni dnevnik koji prikazuje razlike između dnevnika.

Isti rezultat možete postići putem sljedeće mogućnosti naredbenog retka:

SysIsnpector.exe trenutni.xml prethodni.xml

 

Usporedi