Vrste infiltracija

Infiltracija je primjerak zlonamjernog softvera koji pokušava ući u korisnikovo računalo i/ili ga oštetiti.

Vrste infiltracija