Potencijalno nepoželjne aplikacije

Potencijalno nepoželjne aplikacije nisu nužno zlonamjerne, ali mogu negativno utjecati na performanse računala. Za instalaciju takvih aplikacija obično je potreban pristanak. Ako postoje na računalu, sustav se ponaša drukčije (u usporedbi sa stanjem prije njihove instalacije). Najznačajnije su promjene:

  • otvaranje novih prozora koje prije niste viđali
  • aktiviranje i pokretanje skrivenih procesa
  • povećana iskorištenost sistemskih resursa
  • promjene rezultata pretraživanja
  • komunikacija aplikacija s udaljenim serverima

 

Potencijalno nepoželjne aplikacije