Potencijalno nesigurne aplikacije

Mnogo je legitimnih programa koji pojednostavnjuju administriranje umreženih računala. No u pogrešnim rukama mogu biti zloupotrijebljeni. Zato je ESET stvorio tu posebnu kategoriju. Naši klijenti sada mogu birati žele li da antivirusni sustav otkriva takve prijetnje.
“Potencijalno nesigurne aplikacije” naziv je koji se koristi za komercijalan, legitiman softver. Ta klasa obuhvaća programe kao što su alati za daljinski pristup, aplikacije za probijanje lozinki i zapisnike tipkanja (programe koji zapisuju svaki korisnikov pritisak tipke).

Ako otkrijete da se na računalu izvršava neka potencijalno nesigurna aplikacija (a vi je niste instalirali), obratite se administratoru mreže ili uklonite tu aplikaciju.

Potencijalno nesigurne aplikacije